suomeksi | in English | på svenska |

Välkommen att göra en ansökan om understöd till Jane och Aatos Erkkos stiftelse


Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar om understöd varje dag i året, det finns inga separata ansökningstider.

Beslut om understöden fattas av stiftelsens styrelse, som sammanträder fyra gånger om året i mars, maj, september och december. De exakta datumen är inte offentliga. Antalet ansökningar som behandlas vid mötena varierar och stiftelsen garanterar inte att ansökan behandlas vid ett visst möte. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 4–6 månader. Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningarna.

I fråga om ansökningar inom vetenskapsområdena ligger tyngdpunkten på bedömningen av ansökningar inom medicin vid stiftelsens styrelse möten i mars och september. Vid mötena i maj och december betonas ansökningar från tekniksektorn. Ansökningar inom kultur, konst och andra områden behandlas vid varje möte.

De sökande informeras om beslutet kort efter det möte där ansökan har behandlats. Negativa understödsbeslut sänds per e-post och positiva understödsbeslut per brev. De positiva understödsbesluten publiceras också på Jane och Aatos Erkkos stiftelses webbplats, varefter understödsbeslutet är offentligt och kan av understödstagaren fritt meddelas till egna målgrupper.

Inloggning i webbtjänsten sker med personliga bankkoder. När man återkommer till ansökan ska samma inloggningssätt användas som vid den första inloggningen. Obs! Sökande som bor eller är verksamma någon annanstans än i Finland och som inte har tillgång till finländska nätbankskoder loggar in i tjänsten genom att skapa användarnamn.

Vänligen läs noga igenom stiftelsens allmänna ansökningsanvisningar innan du fyller i ansökan om understöd.

Vid tekniska problem kan du kontakta det tekniska stödet per e-post hakemustuki@datalink.fi.

Se dataskyddsbeskrivningenVälj bland följande identifieringsalternativ:


Logga in
 
 
Registrera dig som ny användare
Har du glömt ditt lösenord?